Ordinære arrangement

Dette er arrangement som står oppført i Terminlisten. Disse har alle eget navn, arrangeres en gang i året og har egen premiering – f.eks. medalje, pins e.l. Mange har også eget stoffmerke som deltakerne kan kjøpe. Arrangørene står selv for all premiering. Maksimal startkontingent er kr 60,- for voksne og kr 30,- for barn. For todagers arrangement er prisen kr 10,- høyere. Velger man å gå uten premiering, men kun ønsker stempel, er prisen kr 20,-. Også innenfor gruppen “Ordinære arrangement” kan vi snakke om en inndeling:

1) De helt ordinære arrangementene er de som går på dagtid over en dag. Disse skal ha en kortløype på 10-15 km. I tillegg oppfordres det til å ha en mellomlangløype på minst 16 km. De fleste arrangører har i tillegg en løype på 5 km. For ski er distansene de samme. Sykkelarrangement skal ha en løype på minimum 25 km. Det kan i tillegg være en kortere løype på 12,5 km.

2) Flere dagers vandringer. Disse fungerer omtrent som i punkt 1, men arrangeres over to eller flere dager. Løypene skal ikke være de samme begge/alle dager.

3) Kveldsvandringer. Disse skal minst ha en kort løype (10-15 km). De fleste har i tillegg en løype på 5 km.

4) Engangsarrangement: Disse arrangeres ved en spesiell anledning, for eksempel ved markering av jubiléer, eller ved vei-, tunnel-, broåpninger og lignende. Kravet til løypelengder er som for kveldsvandringer.

Tilbake Til toppen