Medlemsblad

Turmarsjnytt kommer ut fire ganger i året og alle som vil kan abonnere på bladet. Prisen er kr 200,- pr. år. uten porto. Da får du også med en komplett terminliste, fritt tilsendt. I den står alle vanlige turmarsjer i Norge.

Bladet inneholder blant annet:

  • Presidenten har ordet
  • Redaktørens hjørne
  • Debattinlegg
  • Reportasjer
  • Intervjuer
  • Annonser fra arrangører

Finner du at dette er interessant for deg kan du ringe 6790 5536 og registrere deg som abonnent. Du kan også skrive til Norges Turmarsjforbund, PB 147, 1471 Lørenskog, eller sende en e-post til: ntf@turmarsjforbundet.no.

Tilbake Til toppen