IVV

Det internasjonale Turmarsjforbund (Internationaler Volksportverband) – IVV er en internasjonal organisasjon som koordinerer samarbeidet mellom de ulike nasjonale turmarsjforbundene.

IVV ble stiftet i 1968 av representanter fra Tyskland, Østerrike, Sveits og Liechtenstein. Turmarsj er i dag utbredt i store deler av Europa. Fra 1990 også i Øst-Europa, Nord-Amerika og deler av Asia.

President siden 2013 er Giuseppe Colantonio fra det italienske turmarsjforbundet. Han er valgt for en fire års periode frem til 2017.

Følgende land er pr d.d tilsluttet IVV:
Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Japan, Island, Italia, Luxemburg, Liechtenstein, Nederland, Norge, Polen, Slovakia, Sveits, Sverige, Syd-Tyrol, Tsjekkia, Tyskland, USA, Ungarn, Østerrike, Storbritannia, Syd-Korea
Dessuten er arrangører i Irland, Spania, Portugal, Australia, Bulgaria og Tyrkia direkte medlemmer av IVV.

Se IVV’s hjemmeside www.ivv-web.org for mer informasjon

Tilbake Til toppen