Info fra styret

INFO. FRA STYREMØTET 21. NOVEMBER 2015

MEDLEMMER
Pr. 21.11.2015 har vi 206 medlemmer

ADMINISTRASJON
Tiden etter siste møte har vært konsentrert om :
• Innhentet informasjon fra medlemmene vedr. Terminlisten 2016
• Aktiv personalforvaltning
• Utsendelser av materiell til ordinære marsjer samt fellesarrangement høsten 2015
• Innhentet annonser til Turmarsjnytt samt Terminlisten for 2016
• Møter med samarbeidspartnere
• Tilpasning av nytt datautstyr
• Diverse daglig forefallende kontorarbeid

FORSLAG TIL NY HJEMMESIDE
På grunnlag av kommentarer rundt vår hjemmeside og at den bør bli mer brukervennlig er det satt sammen en gruppe bestående av Lisbeth Nerdal, Roy Tait, Roger Hulsund fra styret i tillegg til daglig leder på forbundskontoret for å se på layout og brukervennlighet.

GÅ TIL SKOLEN – PILOTPROSJEKT
Det er inngått et samarbeide med Østmarka TMK, Benterud Skole og NTF
om et pilotprosjekt som vil ha oppstart fra 1. mars 2016.
Dette skal omfatte SFO, skoletrinnene og elevenes foreldre. Tanken er at
en evaluering foretas innen sommeren 2016. Hvis dette blir et vellykket prosjekt vil konseptet bli formidlet til samtlige medlemmer i NTF som kan gjøre tilsvarende i sitt nærområde. Videre vil det bli innledet et samarbeide med Trygg Trafikk

RUTINER FOR REGNSKAPSFØRSEL / VARELAGERSTYRING
På grunnlag av vedtak i styret er det utarbeidet et forslag til ny kontoplan i samarbeide med Oslo Økonomitjenester. Når planen er godkjent vil den bli iverksatt med virkning fra 1. januar 2016

NORGESLEKENE 2016 PÅ EIDSVOLL – FREMDRIFT
På grunnlag av erfaringer fra ”Sommerlekene” i 2015 og evalueringen i forrige styremøte er det behov for en fast styring av fremdriften fra styret i samarbeide med arrangøren frem til arrangementet starter.

ESCAPE TRAVEL – FREMTIDIG SAMARBEIDE
Escape Travel representert v./Torild deltar i vårt møte. Erfaringer fra samarbeidet så langt, fremtidige reisemål samt en presentasjon av selskapet vil være aktuelle
samtalepunkter.

DIVERSE
• Roger og Harald presenterer endelige statutter for fremtidige arrangører av NORGESLEKENE
• Rolf presenterer et forslag til endring i regelverket når det gjelder PV nr. 2 for klubbene
• Stortinget 150 år i 2016 som et fellesarrangement neste år
• Regentjubileum – 25 år på tronen som et fellesarrangement høsten 2016

Tilbake Til toppen