Om forbundet

Norges Turmarsjforbunds aktiviteter kombinerer friluftsliv, helse og mosjon

Norges Turmarsjforbund (NTF) ble stiftet 25.01.1975. Forbundet har medlemslag spredt over hele landet, og er tilsluttet Internationaler Volksport Verband (IVV) og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).  Norges Turmarsjforbunds formålsparagraf er å fremme turmarsjaktiviteter i Norge. Med dette menes arrangement for ALLE av typen, vandringer, sykkelturer, svømming og skiturer. Det samarbeides også om turorientering med Norges orienteringsforbund. Alle disse aktivitetene kalles i NTF for IVV-aktiviteter. NTFs hovedmål er å øke forståelsen for den betydning fysisk aktivitet og friluftsliv har for helse og trivsel. Denne forståelsen bygger på at tidtaking o g alle andre former for målinger av prestasjoner er fjernet. Her gjelder det kun å fullføre en aktivitet ut i fra egne forutsetninger og krav.

Det sosiale aspektet
Alle våre aktiviteter er lagt opp med en sosial ramme rundt. Dette er aktiviteter som man kan gjøre SAMMEN, enten som familie eller venneflokk, men mange foretrekker å nyte turen alene. Mange tiltrekkes også av våre aktiviteter fordi det gir anledning til å treffe nye mennesker, samt oppleve nye steder. Vårt mål er gjennom våre aktiviteter å arbeide for økt mellommenneskelig forståelse på tvers av alle grenser. Norges Turmarsjforbund organiserer slike aktiviteter over hele landet.

Norges Turmarsjforbund aktiviteter er ikke bare ”turmarsj”.
I Norge har det tradisjonelt kun vært snakk om turmarsj, til tross for at det internasjonale regelverk omfatter andre aktiviteter som svømming, sykkel og ski. Gjennom de meget populære Folkesportolympiader som arrangeres hvert annet år har interessen for andre aktiviteter enn vandringer vært sterkt økende, noe som våre medlemslag har tatt konsekvensen av.

Hva er Norges Turmarsjforbunds merker og -stempler?
NTFs aktiviteter er bygd opp rundt Internationaler Volksport Verband (IVV) sitt premieringssystem. Hele opplegget er genialt i sin enkelhet og unikt ved at premieringssystemet er likt verden over, enten du er i Japan, USA eller Norge. Premieringssystemet består av stempler som er likt utformet verden over, med unntak av den nasjonale bokstav som viser hvilket land du har deltatt i. Det er to stemplingssystemer, et for antall gjennomførte deltakelser, og et for antall tilbakelagte kilometer. Underveis oppnår man utmerkelser i form av nåler og spesielle stoffmerker. Det er dette systemet som gjør at NTF registrerer nærmere 200.000 starter hvert år. I tillegg kan du selvfølgelig kjøpe den premiering arrangøren tilbyr, men det er frivillig.

Tilbake Til toppen