ENDRING VEDR PERMANENTE VANDRINGER

Publisert av Espen Andresen 06/01/2011 - 11:09

Forbundskontoret har mottatt forslag om mulighet for 4 deltakerstempler på PV pr år.  Forbundsstyret støttet forslaget og fattet på siste styremøte følgende vedtak:

 Vedtak:

Styret støtter dette forslaget og vedtar at dette er gjeldende fra 01.01.2011.  DL bestiller nye stempler med C og D, så disse er klare for utsendelse innen 01.07.2011.

 Stempler blir nå å bytte hvert kvartal, altså:  A fra 01.01.- 31.03, B fra 01.04.- 30.06, C fra 01.07.-30.09 og D fra 01.10. – 31.12.

Vi håper dette blir til glede for alle ivrige turmarsjere!

Tilbake Til toppen