Pilegrimsleden

PILEGRIMSVEGENE – NORGES TURVEG NR. 1

Pilegrimsvegene danner til sammen et løypenett på ca. 200 mil med merket veg. Vegene byr på den perfekte tur, om du ønsker en dagstur eller å gå lengre distanser.

Pilegrimsvegene går gjennom bygd og by, fjell, skog, dal og li. Du vil oppleve et variert kulturlandskap med mye historie og storslått natur på vegen – opplevelser som gir rom for ettertanke.

Ønsker dere å være med på fellesturer, ta kontakt med Pilegrimskontoret på tlf. 73 53 84 82 eller Rolf Synnes med tlf.nr. 97 58 77 58. Det er også anledning til å utenom de nevnte fellesturene. Nærmere rutebeskrivelse finner du på www.kulturarv.no/pilegrim

Når det gjelder stempling har NTF vedtatt følgende:

Det gis ett dagsstempel pr. dag (minimum 20 km) pluss antall tilbakelagte km. i kilometerkortet. Kr 20,- pr stempel.
Dette gjelder uansett om du går en eller flere dager.
Du må selv sørge for å få en attestasjon ved startsted og ved endepunkt.

IVV-bevisene med nevnte attestasjon, samt oversikt over hvilke ruter som er gjennomført sendes NTF. Bevisene vil bli stemplet og returnert raskest mulig.

Tilbake Til toppen