Fjellvandringer

TIL FJELLS MED NORGES TURMARSJFORBUND (NTF) 
i samarbeide med Den Norske Turistforening (DNT)

Flg. ruter er  godkjent for stempling av IVV-bevis: 
Det gis 1 ett  IVV-stempel pr. gjennomført 20 km
 
Bare ruter oppsatt i dette program gir rett til IVV-stempel i.h.t. oppsatt distanse.

 Generelle opplysninger:

Den Norske Turistforening (DNT),

tlf. 22 82 28 00  –  faks: 22 82 28 01  – Internett: www.turistforeningen.no  E-post: info@turistforeningen.no 
– Adresse: Storgt  3,    N-0101 Oslo, – svarer på alt omkring:
·      Vandringer i fjellet
·      Rutebeskrivelser / detaljerte kart (ligger også på internett)
·      Overnatting/åpningstider/priser etc 

Norges Turmarsjforbund (NTF)  svarer på alt vedrørende IVV-bevis/stempling/kontroll.  Tlf. 67 90 55 36
Faks: 67 90 91 44.  Internett: www.turmarsjforbundet.no  E-post: ntf@turmarsjforbundet.no

 Startkort / stempling og startgebyr:
·      Startkort er gratis og bestilles ved NTF’s kontor

Ved hjemkomst sendes startkort – som er stemplet/sign. på betjente hytter – sammen med betaling for stempling inn til NTF.  Bruk konto: 7874.05.27397

·      Startgebyr er kr 20.- pr. stempel/20 km + ekspedisjonsgebyr på kr 20.-

·      IVV-bevis stemples og returneres deltakeren senest 2 arbeidsdager etter at gebyret er mottatt.

 Kontroll:                                                        

– Deltakeren er selv ansvarlig for å få stempel/sign. fra alle betjente hytter (understreket på vår ruteoversikt).
– På de andre hyttene skriver deltakeren sitt navn i  gjesteboken.

 

1      HARDANGERVIDDA               
A     Hardangervidda rundt               110 KM
B     Vestvidda                                 100 KM
C     Hardangervidda? fjell til fjell    125 KM

 2      JOTUNHEIMEN        
A     Jotunheimen fra Øst til vest      115 KM
B     Jotunheimen rundt                    105 KM
C     Breheimen                                150 KM
D     Gausdal Vestfjell                       100 KM

3      RONDANE
A     Dovrefjell  Rondane                100 KM
B     Rondane Rundt                          100 KM
C     På nye stier i Rondane              100 KM
D     Rundt Alvdal Vestfjell               100 KM
E     Hjerkinn  Lillehammer             200 KM

4      FEMUNDSMARKA
A     Femund  Røros                        130 KM
B     Østerdalen  Femund                 120 KM

5      SKARVHEIMEN
A     Hallingdalsfjella rundt                 100 KM
B     Filefjell  Halling­skeid                100 KM

 6      SYLAN
A     Grense­treff                              100 KM
B     Sylan Rundt                              190 KM

7      ANDRE OMRÅDER    
A     Trollheimen                              125 KM
B     Finnmarksvidda                         100 KM
C     Rundtur i Setesdalsheiene           160 KM
D     Hinnøya                                     80 KM
E     Indre Troms                              125 KM

1     HARDANGERVIDDA

A       Hardangervidda rundt          110 KM

Fra Fagerheim til Krækkja båt over Halnefjorden til Sleipa  Rauhellern, langs Langesjøen til Sandhaug. Forbi Hellehalsen til Bjorei­dalshyt­ta, forbi Dyranut til Kjeldebu. Olavsbuheia til Krækkja. Langs Storekrækkja til  Fagerheim. 

B       Vestvidda                             100 KM

Fra Liset Pensjonat/Vøringsfossen forbi Buastølen til Hedlo. Via Fagerliseter til Torehytten. Vest for Hårteigen til Litlos, Hellevassbu, og inn på Haukeliseter.

C       Hardangervidda fra fjell til fjell  125 KM

Fra Dyranut, Bjoreidalshytta. Forbi Hellehalsen til Sandhaug. Forbi Besso og over Grotflott til Litlos. Forbi Hårteigen Torehytten, Stavali, nedover langs Kinso til Kinsarvik. 

2        JOTUNHEIMEN                        

A         Jotunheimen  Øst til vest    115 KM

Fra Gjendesheim langs Gjende til Memurubu. Via Memurutunga og ned Bukkelægret, evt via Storådalen til Gjendebu. Opp Veslådalen til Olavsbu. Over Rauddalsbandet og Høgvaglen til Leirvassbu. Ned Gravdalen og Storutledalen til Skogadalsbøen, Over Friken og forbi Vettifossen til Vettismorki og  Avdalen.

B         Jotunheimen rundt              105 KM

Fra Gjendesheim, langs Gjende til Memurubu. Øst for Gloptinden, langs Russvatnet til  Glitterheim. Over Skautflye ned til  Spiterstulen.
Opp Visdalen gjennom Kyrkjeglupen til Leirvassbu. Over Høgvaglen forbi Langvatnet ned til Storådalen og Gjendebu.

C         Breheimen                          150 KM

Fra Sotaseter forbi Mysubyttseter til Sprongdallshytta. Gjennom Gluggevardsholet ned Greindalen og Rausdalen til Arenzbu. Gjennom Gravdalen til Nørdste­dalseter.
På vestsiden av Storevatnet til Krossbu. Ned Vetlutedalen til Skogadalsbøen. Over Friken og til Vettismorki og Vettifossen til Avdalen.

D         Gausdal Vestfjell                 100 KM

Fra Liomseter over Vakkerlifjellet til Storkvelvbu. Nord over til Storhøliseter. Langs Øyangen til Oskampen. Over Vangstulkampen ned til  Sikilsdalseter.
Over Sikilsdalshornet til Gjendesheim.

3        RONDANE

A         Dovrefjell Rondane            100 KM

Hjerkinn, Hageseter via Steinbuhøe til Grimsdalshytta. Vestsiden av Gravhøe til Haverdalseter. Ned Haverdalen gjennom Dørålglupen til Dørålseter.
Til Rondvatnet og båt til Rondvassbu. Gjennom Illmanndalen til Bjørnhollia.   Straumbu.

B         Rondane Rundt                   100 KM

Staumbu  Bjørnhollia. Gjennom Illmanndalen til Rondvassbu. Båt over Rondvatnet  Dølåseter. Langs Atna til Stadsbuøy   Breisjøseter
Gjennom Gravska­rdet ned til Straumbu.

C         På nye stier i Rondane        100 KM

Venabu, Forbi Venåssætra og Eldåsæter til Eldåbu. Forbi Vulutjønna og gjennom Steindalen til Bjørnhollia. Gjennom Illmanndalen til Rondvassbu.
Båt over Rondvatnet, til fots til Dørålseter. Langs Dørålen til Høvringen.

 

D         Rundt Alvdal Vestfjell          100 KM

Rondetunet. Gjennom Voldalen til Bjørnhollia. Langglupdalen til Dørålseter. Langs Atna til Stadsbuøy -Breisjøseter. Sør for Storsølnkletten til KorsberghyttaStorgrytdalseter Rondetunet.

 

 

E         Hjerkinn  Lillehammer       200 KM

Hjerkinn  Grimsdalshytta, Dørålseter, Rondvassbu, Eldåbu, Gråhøgdbu, Jammerdals­bu, Vetåbu, Djupslia, Sjusjøen.

 

4        FEMUND

A         Femund  Røros                   130 KM

Ryvang. Østsiden av Elgåhogna til Svukuriset. Over Falkangerhøgda til Røvollen. Over Gråvola og forbi Muggsjøen til Ljøsnåvollen.
Forbi Svartvika til  Langen. Forbi Fjølbu­røsta til  Marenvol­len, over Skåkåsfjellet til Bergstaden Turisthotell.

B         Østerdalen  Femund           120 KM

TynsetKnausenseter. Over Kvitkurven til Raudsjødalen. Over Rausjøpiggen til Ellefsplass. Mellom Sålekinna og Blåkletten til Sæter.  Bil til Moen, til fots over Flenskampane til Langen. Buss til Synnervika, båt til Haugen og til fots til Svukuriset.  Videre til Elgå og båt til Femundsenden.

5        SKARVHEIMEN

A         Hallingdalsfjella rundt         100 KM

Tovika Iungsdalshytta. Gjennom Grevskaret over Flyane til Strandafjorden og båt til Raggsteindalshytta.  Vestover til Geiterygghytta.
Ned Aurlandsdalen til Steinbergdalshytta. Øst over til Kongshelleren. Forbi Volavatna til Iungdalshytta  Tovika og buss til Ål.

B         Filefjell  Hallingskeid         100 KM

Breistølen, Bjordalsbu, Iungsdalshytta, Strandafjorden ­Raggsteindalshyt­ta, Geiterygghytta, Hallingskeid.

6        SYLAN

A         Grensetreff                          100 KM

Storerikvollen, Blåhammarstugan, Sylstationen, Nedalshytta, Storerikvollen.

B         Sylan Rundt                         190 KM                       

Nordpå, Græslihytta, Schultzhytta, Ramsjøhytta, Storerikvollen, Nedalshytta, Væktarstua, Kjøli, Nordpå.

7        ANDRE OMRÅDER      

A         Trollheimen                         125 KM

Gjevilvasshytta. Opp Gjølrdølsdalen til Jøldalshytta  Trollheimshytta. Vestover ned Naustådalen til Kårvatn.
Gjennon Bjøråskardet til Innerdalshytta. gjennom Giklingdalen og ned til Storfale.

B         Finnmarksvidda                   100/130 KM

Fra Karasjok med elvebåt til Assebakte, til fots til Ravnastua. Vestover til Mållesjåkka Fjellstua. Vest for  Jiesijav’ri, til Joat’ka­jav’ri Fjellstue. Videre til Tverrelvdalen.

C         Rundtur i Setesdalsheiene 160 KM

Ljoslandshytta, Øyuvsbu, Ådneram, Kvinen, Ljoslandshytta.

 

D         Hinnøya                               80 KM

Start fra Harstad eller fra Kanstadfjordbotn. Bjørnhaugen, Haakonsbu, Toralfsbu.

E         Indre Troms                         125 KM

Gulgujävri-Goldahytta, Gappohytta, Rostadhytta, Dærtahytta, Dividalshytta, Vuomahytta, Gaskashytta, Inset.

 

*I tillegg til de her nevnte faste ruter, vurderes hvert år flere av Turistforenin­gens fellesturer som er på minimum 80 km

HINNØYA
Hinnøyas store fjellpartier, brede daler og med topper opp til vel 1200 meter, gir lite inntrykk av øy. To lange fjorder, Gullesfjorden fra nord og Øksfjorden fra sør, deler Hinnøya nesten i to; det er ca. 5 km mellom fjordbotnene. På vestsiden av fjordene er terrenget alpint, og her ligger de høyeste toppene: Møysalen på 1262 m o.h. med flere breer, Tverrelvtinden (1116 m o.h.), Stortinden (1021 m o.h.) og mange tinder nær 1000 meter.
Rutenettet ligger på den nordøstlige delen av øya. Der er ikke terrenget så alpint som i vest, men det er likevel topper på over 1000 meter, bl.a. Strandstinden (1081 m o.h.) og Sætertinden (1094 m o.h.).

Mest populære ruter:
Lofoten: Sørvågen til Munkebu
Vesterålen: Stø, Sigerfjord og Kaljord (tur på Møysalen)
Hinnøya: Kanstadfjordbotn til Harstad, evt. til Bjørnhaugen

Gode startsteder:
Lofoten: Sørvågen og Moskenesvågen
Vesterålen: Stø til Nyksund og Sigerfjord til Snytindhytta
Hinnøya: Kanstadfjordbotn og Bjørnhaugen

Troms
Planleggingskart for Troms

Beskrivelse:
Troms fylke er stort og mangfoldig. Få steder finner du større spennvidde i hva en fjellvandrer kan velge mellom av ruter, merkede og umerkede, enn her. Du kan vandre fra strandkanten på Ringvassøy, nord for Tromsø, til Norges nordligste turistforeningshytte. Den ligger midt inne på øya i et variert fjellandskap. Like øst for Tromsø starter også fjelleventyret, du kan starte turen nedenfra byen om du vil. Lenger øst kan du oppleve de fantastiske Lyngsalpene. Samlingen av alpine formasjoner du finner der er blant Norges største. Tindemassivet byr på muligheter for flotte toppturer både sommer og vinter. Vil du vandre i en enestående canyon, kan du ta turen opp gjennom Sørdalen i Bardu, eller gjennom Reisadalen fra Nordreisa, derfra går det ruter helt opp på Finnmarksvidda. Vil du heller vandre i høyfjellet, i store brede daler, mellom majestetiske fjell, er Indre Troms stedet. Fra Treriksrøysa, stedet der Finland, Sverige og Norge møtes, ligger det en rekke av turisthytter hele veien sørover gjennom fylket til Abisko i Sverige, til Narvikfjellene eller langs forbindelseslinjen mot Harstad og Hinnøyas tindeverden. Ruta gjennom Troms langs grensen mot Sverige er også samtidig en del av den 50 mil lange Nordkalottruta som starter i Finnmark og følger grensen helt ned til Sulitjelma.

Mest populære ruter:
Nordkalottruta og toppturer i Lyngen.

Gode startsteder:
Kilpisjärvi, Innset i Rostadalen, Frihetsli, Altevatn, Øse, Tromsø.

Tilbake Til toppen